420579814623887_357405916105154

ქარ | Eng | Рус ⤵️

განსაკუთრებული შეთავაზება თიბისი კონცეპტის მომხმარებლებისთვის! ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით იპოთეკურ სესხზე

• იპოთეკური სესხი ლარში - 5%
• საპროცენტო განაკვეთი - 5% (ეფექტური 5,8%-დან)
• სესხის ვადა - 36 თვე
• მინიმალური თანამონაწილეობა - 30%
• შემოსავლების დადასტურების გარეშე

გუმბათი ხეივანში
პროექტის უნიკალური არქიტექტურა აერთიანებს 3 საცხოვრებელ კომპლექსსა და ამავე სივრცეში განთავსებულ თანამედროვე სტანდარტების ბიზნესცენტრს.
შეთავაზება ძალაშია 2021 წლის 31 აგვისტომდე ⏳
________________________⠀
Special offer for TBC Concept users! Benefit from the special conditions on a mortgage loan!

• Mortgage loan in GEL - 5%
• Interest rate - 5% (effective from 5.8%)
• Loan period - 36 months
• Minimum down payment - 30%
• Without proof of income

Gumbati in Alley
The unique architecture of the project combines 3 residential complexes and a modern business center in one space.
The offer is valid till August 31, 2021 ⏳
________________________
Специальное предложение для пользователей TBC Concept! Воспользуйтесь особыми условиями ипотечного кредита!

• Ипотечный кредит в лари - 5%
• Процентная ставка - 5% (действует с 5,8%)
• Срок кредита - 36 месяцев
• Минимальный первоначальный взнос - 30%
• Без подтверждения дохода

Гумбати на Аллее
Уникальная архитектура проекта объединяет в одном пространстве 3 жилых комплекса и современный бизнес-центр.
Предложение действительно до 31 августа 2021 г. ⏳

22 წელი თქვენს გვერდით  
+995 322 83 82 81  |  +995 555 100 100⠀
https://gumbati.ge

© powered by Resolution