420579814623887_357532049425874

ქარ | Eng | Рус ⤵️

პროექტში "პორტლაინი გუმბათისგან" სამშენებლო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს ‍‍ ⠀ამჟამად დასრულდა ფილის დასხმა 0 დონეზე, შემდეგი საფეხური კი კოლონების ამოყვანაა.
პროექტი დასრულდება 2023 წელს ⠀
________________________⠀
Construction works are actively underway in the "Portline by Gumbati" project.‍‍ At the moment, the laying of slabs at level 0 has been completed, the next step will be the mounting of columns.
The project will be completed in 2023. ⠀
________________________
Активно ведутся строительные работы по проекту «Портлайн от Гумбати».‍‍  На данный момент укладка плит на уровне 0 завершена, следующим этапом станет возведение колонн.
Проект будет завершен в 2023 году.

+995 322 83 82 81  |  +995 555 100 100⠀
https://gumbati.ge

© powered by Resolution