420579814623887_5157108170971004

"გუმბათი ხეივანში" - ბათუმის ყველაზე განვითარებად უბანში​ .
"Gumbati in Alley" - in the most developed district.
"Гумбати на Аллее" - В самом развивающимся районе Батуми.

Since 1998 ®
+995 555 100 100 | +995 322 83 82 81   ​
www.gumbati.ge

© powered by Resolution