უკან
საცხოვრებელი კომპლექსი

პორტლაინი გუმბათისგან

სართული: 23
თავისუფალია: 55
განვადების გეგმა 12 თვის განმავლობაში: 30%
ვიდეო პრეზენტაცია