უკან
საცხოვრებელი კომპლექსი

პორტლაინი გუმბათისგან

სართული: 19
თავისუფალია: 133
განვადების გეგმა 24 თვის განმავლობაში: 30%
ვიდეო პრეზენტაცია