გუმბათი არტი

გუნდი, რომელიც ზრუნავს თქვენი აპარტამენტის სარემონტო სამუშაოებსა და კეთილმოწყობაზე.

გუმბათი არტი

გუმბათი არტი

გუმბათი არტი იმ მომსახურებებს აერთიანებს, რაც დათქმულ ვადებში, ხარისხიანი სამუშაოების ეფექტურად შესრულებისთვის არის საჭირო.

თუ გუმბათი დიზაინი იდეებს ქმნის, გუმბათი არტი ამ იდეების აღსრულებას ემსახურება. აღსრულება კი რენოვაციასთან და კეთილმოწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოების შესრულებას მოიცავს.
კეთილგანწყობილი და ღია კომუნიკაცია, ხედვის, ტენდენციებისა და სიახლეების მიმოცვლა, ურთიერთმხარდაჭერა და ნდობა, ეს ის ფაქტორებია, რომლებიც განაპირობებს გუმბათი არტის ყოველი პროექტის წარმატებას.

ჩვენ შესახებ

„გუმბათი არტი“ გულისხმობს კერძო სახლის მშენებლობის სრულ მომსახურებას აზომვითი სამუშაოებიდან რემონტის შესრულებამდე საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები: მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტთ, რომ გსურთ კერძო სახლის მშენებლობა, პირველ რიგში, უნდა ჩაატაროთ საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები. ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე სპეციალისტები მოგემსახურებიან და გაგიწევენ სრულყოფილ მომსახურებას როგორც ტექნიკური, ისე სამართლებრივი კუთხით. შესაბამისად, სახლის დაპროექტება და მშენებლობა მოხდება კანონის სრული დაცვით. დაპროექტება: აზომვითი სამუშაოების შემდეგ ჩვენი გუნდი დააპროექტებს საცხოვრებელ სახლს თქვენი სურვილების გათვალისწინებით. სახლის დაპროექტება მოიცავს საპროექტო დოკუმენტაციის მოძიებას, პროექტის გეგმარებით გადაწყვეტას, ვიზუალიზაციას (შიდა 2D / 3D დიზაინი) და პროექტის მშენებლობის ნებართვის აღებას. უსაფრთხოება: ჩვენ ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ უსაფრთხოებას სახლის დაპროექტებისა და მშენებლობის პროცესში. ამისათვის საჭიროა გეოლოგიური დასკვნის მომზადება. ტერიტორიაზე საველე გეოლოგიური სამუშაოები ტარდება, რისი მიზანიც არის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა და შესწავლა. აგრეთვე, დგინდება საპროექტო შენობის დაფუძვნების პირობები. ლანდშაფტის დაპროექტება და დიზაინი: ჩვენი მომსახურება მოიცავს ლანდშაფტის დაპროექტებასა და დიზაინს. გარე სივრცე განუყოფელია საცხოვრებელი სახლისაგან. მისი ფუნქციური, ესთეტიკური და კომფორტული დაგეგმარება მნიშვნელოვანია, რათა დღევანდელ დღეს ადამიანებმა შეინარჩუნონ ბუნებასთან კავშირი და იგრძნონ სიმშვიდე. სარემონტო სამუშაოები: ბოლო ეტაპი არის სახლის სარემონტო სამუშაოები, რომელზეც „გუმბათი არტის“ სპეციალისტები იზრუნებენ. ჩვენ გავითვალისწინებთ თქვენს თითოეულ სურვილს ბიუჯეტისა და ვადების გათვალისწინებით, რათა მაქსიმალურად ხარისხიანად მოხდეს პროექტის დასრულება და ჩაბარება.

იტვირთება ...