გუმბათი დიზაინი

დახვეწილი, კომფორტული და ფუნქციური გადაწყვეტილებები თქვენი სახლის სიმყუდროვისთვის

გუმბათი დიზაინი

ჩვენი მიზანი

"გუმბათი დიზაინი" ქმნის უძრავი ქონების დიზაინს. ჩვენი პროფესიონალი გუნდი დააკმაყოფილების ყველა საჭიროებას თქვენი გემოვნების შესაბამისად

ჩვენ შესახებ

"გუმბათი დიზაინის" პროფესიონალი გუნდი შექმნის და შეიმუშავებს უძრავი ქონების ინტერიერის დიზაინს. პროექტის განხორციელების პროცესში პროფესიონალი გუნდის წევრები განსაზღვრავენ სიცრცეთა განლაგებასა და დანიშნულებას, მოხდება სივრცის დაგეგმარება; შემუშავდება კონცეფცია და შეირჩევა მასალები. პროცესის მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს ავეჯისა და განათების განსაზღვრა, შეხამება, შემდეგ კი პროექტის განხორციელება და დასრულება.

apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image
apartment image

პროექტის საწყისი ეტაპი მოიცავს სივრცის წინასწარ შესწავლას. მუშავდება ამოცანები და მიზნებითქვენთვის სასურველი ვადებისა და ბიუჯეტის გათვალისწინებით. სივრცის დაგეგმარება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია. ამ დროს განისაზღვრება ოთახებისფუნქცია. აუცილებელია, რომ ეს საქმე ანდოთ პროფესიონალ გუნდს, რათა გათვალისწინებული იყოსწარსულის გამოცდილება. მაგალითად, ფუნქციის განსაზღვრის პროცესში დიზაინერი ითვალისწინებსმზის ამომავალ და ჩამავალ მხარეებს, ფანჯრების მდებარეობას და სხვ. პრაქტიკულობისა დაფუნქციონალურობის მიხედვით უნდა განისაზღვროს სივრცის ოპტიმალური დაყოფა. მომდევნო ეტაპი მოიცავს ავეჯის განლაგების გეგმის ჩამოყალიბებას. ავეჯის განლაგების დაგეგმარებისპროცესში ჩვენი პროფესიონალი გუნდი ითვალისწინებს მრავალ დეტალს. მნიშვნელოვანია, რომდაცული იყოს პროპორციები და სიმეტრია ვიზუალური ესთეტიკურობისათვის. ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს სივრცის მაქსიმალურად პრაქტიკულად და ფუნქციურად ათვისებას. საბოლოო ნიუანსი კი არის უსაფრთხოება. ავეჯის განლაგებისას დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოებისნორმები, რათა ზიანის გარეშე მოხდეს სივრცეში ბავშვებისა თუ ზრდასრულთა გადაადგილება დაცხოვრება. ინტერიერის დიზაინის შემდეგი ეტაპია უშუალოდ ფერებისა და სტილის არჩევა. უძრავი ქონებისმფლობელთან საბოლოო შეთანხმების შემდეგ, ჩვენი გუნდის გემოვნებიანი და გამოცდილი დიზაინერები განსაზღვრავენ მასალას, ფერებსა და ავეჯს. აუცილებელია, რომ პროექტის ფარგლებშიგათვალისწინებული იყოს უძრავი ქონების დანიშნულება. მაგალითად, საინვესტიციო აპარტამენტებისშემთხვევაში, უმჯობესია, გამოყენებული იყოს სადა დიზაინი, რათა მოერგოს სხვადასხვა გემოვნებისმქონე ადამიანების სურვილებს. საცხოვრებელი სივრცის შემთხვევაში კი შესაძლოა, უფრო თამამიგადაწყვეტილებების მიღება. საბოლოოდ, „გუმბათი დიზაინის“ გუნდი იზრუნებს, რომ თითოეული ეტაპი განხორციელდეს გეგმის მიხედვით.

იტვირთება ...